Aanmelding

Om te weten of een leerling in aanmerking kan komen (fysiek en mentaal) voor vioolles zal er eerst een afspraak gemaakt worden voor een proefles. De viool dient u dan al in huis te hebben. Indien dat nog niet het geval is raad ik u aan er een te huren bij vioolbouwer Willem Bouman in Den Haag. Als het om een/uw kind gaat is het van belang dat u het meeneemt naar de vioolbouwer zodat zij de armlengte van het kind kunnen opmeten, wat nodig is om de juiste maat viool te kunnen bepalen. Tijdens de proefles zal ik met de leerling kennis maken, zal ik een aantal testjes uitvoeren (motorische en muzikale), zal ik de viool controleren op kwaliteit, maat (als het om kinderen gaat) en compleetheid, en zal ik indien voorafgaande zaken in orde zijn, aansluitend een proefles geven. Ook zal ik als u nog vragen heeft over de lesvoorwaarden deze beantwoorden.

Viool huren

Indien u nog geen viool heeft en er een wilt huren dan kan dat op onderstaande adressen:

Den Haag, Willem Bouman, Herenstraat 12B, 070 3464048
Rijswijk, Alexander Oosten, Kerklaan 128, 070-3997310
Haarlem, van Tongeren, Wagenweg 62, 023 5311891

De exacte huurprijs is afhankelijk van de viool, maar zal omstreeks de 15 euro per maand bedragen.

Planning van de lessen

De lessen worden in principe gegeven per cursusjaar, welke loopt van september tot juli. In dit cursusjaar kunt u kiezen voor minimaal 36 lessen en kunt u zelf bepalen hoe u deze lessen over het cursusjaar (dus de periode september t/m juni) verdeelt. Voorwaarde is wel dat de lessen steeds op eenzelfde weekdag en tijd vallen (bijvoorbeeld: 's woensdag van 15.00 tot 16.00) die u met mij vantevoren afspreekt, met uitzondering van: 1ste en 2de kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag en 1ste en 2de paasdag. Op deze dagen is er geen les mogelijk. De lesmomenten die u verkiest kunt u online via een webformulier aan mij doorgeven, maar ook via email. In het laatste geval is het voldoende als u de weeknummers aan mij doorgeeft waain u de les wilt laten plaatsvinden.

Losse lessen

Het plannen van losse lessen is natuurlijk ook mogelijk, maar raad ik wel af voor beginnelingen. Lessen vallen dan mogelijk onregelmatig en minder vaak, en dat is niet zo bevordelijk voor de vooruitgang.

Tarief en betaalwijze

Het tarief is 35 euro per les. De duur van de les is minimaal 30 minuten voor jonge kinderen en maximaal 60 minuten voor volwassenen.

Cancelen van lessen

Indien u een les cancelt dient u de les toch te betalen. Indien ikzelf een les cancel hoeft u de les uiteraard niet te betalen en wordt de les ook ingehaald.

leslocatie

De lessen vinden plaats bij de leerling thuis.

lesduur

Een les duurt voor kinderen tot 10 jaar en voor beginnelingen 30 minuten. Voor leerlingen ouder dan 10 jaar en voor de meer gevorderde leerling duurt een les 45 minuten.

noten lezen

Het al dan niet kunnen lezen van noten is in de beginfase absoluut onbelangrijk. Sterker nog, de eerste lessen zullen noten in het geheel niet aan bod komen.
Dit is omdat het van groot belang is vanaf het begin af aan gewend te zijn muziek te maken vanuit de inleving en met de oren. Natuurlijk is het kunnen lezen van noten vanaf een zeker niveau onmisbaar, maar zou daar meteen al mee begonnen worden dan zou het accent te veel terecht komen op het visuele en zou de basis kunnen worden gelegd voor een verkeerde manier van muziekmaken. De noten zijn immers voortgekomen uit de muziek, en niet andersom.

lesmateriaal

Zolang het niveau zo is dat noten nog geen rol spelen zal het geheugen van de leerling en het opschrijfboekje nog het enige lesmateriaal zijn. Als de leerling klaar is voor het notenschrift zal over worden gegaan op eenvoudige leerboek-methoden waarin zowel het noten lezen (mocht dit nog niet beheerst worden) als de melodieën letterlijk spelenderwijs bij worden gebracht. Naarmate het niveau vordert zal het materiaal ook moeilijker worden en zullen de boeken hierop worden aangepast. Snel zal worden overgegaan op duetten waarin de leerling samenspeelt met de leraar. Dit is niet alleen heel erg leuk om te doen, maar dwingt de leerling ook om ook nog eens extra goed te luisteren en dus de oren te gebruiken. Het lesmateriaal dient zelf te worden gekocht/aangeschaft, alhoewel in de beginfase fotokopieën ook nog wel kunnen volstaan.

Heeft u verder nog vragen? Wellicht worden deze beantwoord in de rubriek 'faq'. Schroom anders niet contact met mij op te nemen.